De adres API's en de bijbehorende kosten zijn gebaseerd op het verbruik hiervan. Abonnementen worden voorafgaand het abonnementsjaar in rekening gebracht. Zo kan het gebeuren dat het verbruik binnen het abonnementsjaar buiten de gekozen Tier valt. In dat geval kunnen er twee dingen gebeuren. Het abonnement wordt geüpgraded en/of er worden extra opvragingen in rekening gebracht.

Upgrade abonnement

Bij het begin van de abonnementsperiode kan je soms niet goed inschatten wat het verbruik in het komende jaar gaat zijn. Geen probleem. Ons systeem bekijkt je verbruik in het lopende abonnementsjaar en maakt een inschatting voor het verbruik van de rest van het abonnementsjaar. Op basis daarvan wordt je abonnement met terugwerkende kracht geügraded naar een bijpassend abonnement. Daarom zie je ook een credit van het oude abonnement op de factuur en geldt het nieuwe abonnement voor het hele lopende abonnementsjaar.

In je account kan je vooraf aangeven wat je als maximum upgrade wilt uitvoeren, zolang dit past met je verbruik. Ook kan dit handig zijn als je seizoensgebonden de API opvraagt, onze abonnementsupgrader gaat er namelijk van uit dat je verbruik over het hele jaar constant is.

Extra opvragingen

Extra opvragingen, op de factuur aangeduid als productcode API1000B, worden gefactureerd als de limiet van de hoogste Tier is bereikt. Ook hier maakt ons systeem een inschatting van het resterende verbruik voor het abonnementsjaar en factureert dit. Omdat je al in de hoogste Tier zit wordt er geen abonnement gecrediteerd.

Facturen vlak achter elkaar

In een aantal gevallen wordt het verbruik niet helemaal goed inschat, bijvoorbeeld als een piek in het aantal validaties zit aan het einde van het abonnementsjaar. Dan is het bijvoorbeeld mogelijk dat je nog een factuur krijgt vlak voor de verlenging van het abonnement voor het nieuwe abonnementsjaar.

Meerdere abonnementen

Als je meerdere producten afneemt, zoals bijvoorbeeld de Nationale Postcodedatabase en de API, dan is het mogelijk dat je ook meerdere facturen ontvangt. Deze hoeven niet in dezelfde maand gefactureerd te worden.