Uptime monitoring voor de API is beschikbaar op status.postcode.eu.

Het doen van geautomatiseerde uptime checks vanuit eigen systemen raden sterk wij af. Ten eerste veroorzaakt dit onnodige load op onze servers. Ten tweede maak je hier mee onnodige kosten. Daarnaast is het doen van dit soort checks niet erg zinvol: ons eigen systeembeheer wordt al automatisch genotificeerd van eventuele problemen.

Wat wij wel aanraden is om goede logging te implementeren. Wanneer er dan iets misgaat tijdens de gebruikelijke API calls kan je eigen systeembeheer daar snel actie op ondernemen, bijvoorbeeld door een intern probleem direct op te lossen, of zo nodig navraag te doen bij ons.