Extra opvragingen bij bestaand abonnement, op de factuur aangeduid als productcode API1000B, worden gefactureerd als limiet van de hoogste Tier is bereikt.

Ons systeem bekijkt je verbruik in het lopende abonnementsjaar en maakt een inschatting voor het verbruik van de rest van het abonnementsjaar en factureert dit. De extra opvragingen worden bij het verlengen van het abonnement weer in rekening gebracht omdat we er van uitgaan dat je deze ook weer nodig zal hebben in het nieuwe abonnementsjaar.