Een database abonnement op bijvoorbeeld de Nationale Postcodedatabase Pro wordt voorafgaand het abonnementsjaar gefactureerd. Om alles overzichtelijk te houden heeft de gekozen mutatie interval alsmede het gekozen databaseformaat geen invloed op de prijs. Het maakt dus niet uit of je kiest voor jaarlijkse of wekelijkse updates.

Na een jaar wordt het abonnement stilzwijgend verlengd.